Zapytanie ofertowe

 

 

Górki Wielkie, dnia 11.08.2013

 

"Admit" Joanna i Adam Mitręga Spółka Jawna

ul. Stary Dwór 16

43-436 Górki Wielkie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na "Automat do pakowania blokowego" w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

Rodzaj urządzenia: Automat do pakowania blokowego

Wydajność 50 000 szt/h

Format pakowania 5x5x4 warstw = 100 szt; 5x5x2 warstw = 50 szt

Idea pakowania poprzez czteroosiowe ramię robota układające podgrzewacze na taśmie.

Budowa oparta na stalowym korpusie.

System bezobsługowy nieprzerwanego zgrzewu.

Elektroniczna kontrola zgrzewu.

Sterowanie za pomocą komputera z kolorowym panelem sterującym.

Tunel obkurczający.

 

W siedzibie firmy dostepna jest szczególowa dokumentacja przeprowadzanych prac.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

- ceny netto, brutto

- daty sporządzenia

- adresu i siedziby oferenta, numeru telefonu, numer NIP

- terminu ważności oferty

- podpis czytelny wykonawcy

Termin składania ofert upływa w dniu: 23.10.2013

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@admit.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

 

 

 

 

Projekt: „Rozwój i dywersyfikacja produkcji w firmie Admit”

Nazwa beneficjenta: ADMIT JOANNA I ADAM MITRĘGA SPÓŁKA JAWNA

Wydatki całkowite: 2 312 400.00zł

Wartość dofinansowania: 749 932.00zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.rpo.slaskie.pl”

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok