Zapytanie ofertowe

 

Górki Wielkie, dnia 21/03/2014

 

"Admit" Joanna i Adam Mitręga Spółka Jawna

ul. Stary Dwór 16

43-436 Górki Wielkie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę urządzeń spa do Pensjonatu mieszczącego się w miejscowości Cisiec, ul. Turystyczna 1 w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

Przedmiot zamówienia i zakres prac:

- urządzenie do leczenia problemów skórnych typu criodrem

- urządzenie do gabinetu odnowy biologicznej typu Q-Frequency

 

W siedzibie firmy dostępna jest szczegółowa dokumentacja dot. powyższego zamówienia. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu podanym poniżej.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

- ceny netto, brutto

- daty sporządzenia

- adresu i siedziby oferenta, numeru telefonu, numer NIP

- terminu ważności oferty

- podpis czytelny wykonawcy

Termin składania ofert upływa w dniu: 4/04/2014

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail:irena.mleczko@admit.pl (tel.512 166 512) lub pocztą na adres zamawiającego wskazany wyżej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok